Wojenna korona – Elżbieta Cherezińska
Czuła jest noc – F. Scott Fitzgerald
Wojna nie ma w sobie nic z kobiety – Swietłana Aleksijewicz